Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. Daniel 8,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 8


Daniel, Kapitola 9

Daniel 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. Daniel 8,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.