Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Řekl : "Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času. Daniel 8,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 8


Daniel, Kapitola 9

Daniel 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Řekl : "Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času. Daniel 8,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.