Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi. Daniel 7,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 7


Daniel, Kapitola 8

Daniel 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

"Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi. Daniel 7,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.