Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Daniel 7,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 7

Daniel 8


Daniel, Kapitola 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Daniel 7,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.