Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. Daniel 7,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 7


Daniel, Kapitola 7

Daniel 8


Daniel, Kapitola 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. Daniel 7,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.