Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tehdy král Darjaveš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi: "Rozhojněn buď váš pokoj! Daniel 6,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 7


Daniel, Kapitola 7

Daniel 7

Komentáře k verši :

Tehdy král Darjaveš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi: "Rozhojněn buď váš pokoj! Daniel 6,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.