Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu Daniel promluvil ke králi: "Králi, navěky buď živ! Daniel 6,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 6


Daniel, Kapitola 7

Daniel 7

Komentáře k verši :

Tu Daniel promluvil ke králi: "Králi, navěky buď živ! Daniel 6,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.