Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu se ti muži shlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Daniel 6,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 6

Daniel 7


Daniel, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Tu se ti muži shlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Daniel 6,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.