Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král Darjaveš tedy podepsal přípis a zákaz. Daniel 6,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 6

Daniel 7


Daniel, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Král Darjaveš tedy podepsal přípis a zákaz. Daniel 6,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.