Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Říšští vládcové a satrapové se shlukli ke králi a naléhali na něj: "Králi Darjaveši, navěky buď živ! Daniel 6,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 6

Daniel 7


Daniel, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Říšští vládcové a satrapové se shlukli ke králi a naléhali na něj: "Králi Darjaveši, navěky buď živ! Daniel 6,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.