Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Darjaveš médský se ujal království ve věku šedesáti dvou let. Daniel 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 6


Daniel, Kapitola 6

Daniel 6

Komentáře k verši :

Darjaveš médský se ujal království ve věku šedesáti dvou let. Daniel 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.