Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Daniel 5,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 5


Daniel, Kapitola 6

Daniel 6

Komentáře k verši :

Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Daniel 5,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.