Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, ačkoli jsi o tom všem věděl, Daniel 5,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 5


Daniel, Kapitola 6

Daniel 6

Komentáře k verši :

Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, ačkoli jsi o tom všem věděl, Daniel 5,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.