Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Daniel 5,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 5


Daniel, Kapitola 6

Daniel 6

Komentáře k verši :

Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Daniel 5,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.