Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Daniel na to králi odpověděl: "Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Daniel 5,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 5

Daniel 6


Daniel, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Daniel na to králi odpověděl: "Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Daniel 5,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.