Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Daniel 5,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 5

Daniel 6


Daniel, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Daniel 5,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.