Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Daniel 5,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 5

Daniel 5


Daniel, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Daniel 5,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.