Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara. Daniel 4,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 4


Daniel, Kapitola 5

Daniel 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

To všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara. Daniel 4,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.