Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země. Daniel 4,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 4

Daniel 4


Daniel, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země. Daniel 4,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.