Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Daniel 3,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 3

Daniel 4


Daniel, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Daniel 3,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.