Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Daniel 2,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 2

Daniel 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Daniel 2,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.