Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. Daniel 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 2

Daniel 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. Daniel 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.