Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. Daniel 2,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 2

Daniel 2

Komentáře k verši :

Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. Daniel 2,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.