Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král jim řekl: "Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát." Daniel 2,3›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 2


Daniel, Kapitola 2

Daniel 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Král jim řekl: "Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát." Daniel 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.