Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král jim řekl: "Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát." Daniel 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 2


Daniel, Kapitola 2

Daniel 2

Komentáře k verši :

Král jim řekl: "Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát." Daniel 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.