Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát. Daniel 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 2


Daniel, Kapitola 2

Daniel 2

Komentáře k verši :

Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát. Daniel 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.