Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. Daniel 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 1


Daniel, Kapitola 2

Daniel 2

Komentáře k verši :

Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. Daniel 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.