Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. Daniel 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 1


Daniel, Kapitola 2

Daniel 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. Daniel 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.