Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Daniel 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 1

Daniel 2


Daniel, Kapitola 2

Komentáře k verši :

A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Daniel 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.