Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, Daniel 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 1


Daniel, Kapitola 1

Daniel 2


Daniel, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, Daniel 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.