Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přivedl mě k chrámu a změřil pilíře; byly široké šest loket z obou stran jako šířka stanu. Ezechiel 41,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Ezechiel 41


Ezechiel, Kapitola 41

Ezechiel 42


Ezechiel, Kapitola 42
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Přivedl mě k chrámu a změřil pilíře; byly široké šest loket z obou stran jako šířka stanu. Ezechiel 41,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.