Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nebo jsi nás úplně zavrhl? Rozlítil ses na nás převelice. Pláč 5,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Ezechiel 1


Ezechiel, Kapitola 1

Ezechiel 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nebo jsi nás úplně zavrhl? Rozlítil ses na nás převelice. Pláč 5,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.