Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přestalo veselí našeho srdce, v truchlení se proměnil náš tanec. Pláč 5,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Ezechiel 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Přestalo veselí našeho srdce, v truchlení se proměnil náš tanec. Pláč 5,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.