Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Slyšte tedy, všichni národové, hleďte na mou bolest. Mé panny a moji junáci odešli do zajetí. Pláč 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 1


Pláč, Kapitola 2

Pláč 2


Pláč, Kapitola 3

Komentáře k verši :

"Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Slyšte tedy, všichni národové, hleďte na mou bolest. Mé panny a moji junáci odešli do zajetí. Pláč 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.