Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odešla od sijónské dcery veškerá její důstojnost. Její velmožové jsou jako jeleni, když nenacházejí pastvu: táhnou vysíleni před tváří pronásledovatele. Pláč 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 1

Pláč 2


Pláč, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Odešla od sijónské dcery veškerá její důstojnost. Její velmožové jsou jako jeleni, když nenacházejí pastvu: táhnou vysíleni před tváří pronásledovatele. Pláč 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.