Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Juda odešel do vyhnanství ponížen a nesmírně zotročen. Usadil se mezi pronárody, odpočinutí nenachází. Všichni jeho pronásledovatelé ho dostihli v jeho úzkostech. Pláč 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 1


Pláč, Kapitola 1

Pláč 2


Pláč, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Juda odešel do vyhnanství ponížen a nesmírně zotročen. Usadil se mezi pronárody, odpočinutí nenachází. Všichni jeho pronásledovatelé ho dostihli v jeho úzkostech. Pláč 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.