Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Za noci pláče a pláče, po líci slzy jí kanou, ze všech jejích milovníků není nikdo, kdo by ji potěšil. Všichni její druhové se k ní zachovali věrolomně, stali se jejími nepřáteli. Pláč 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 1


Pláč, Kapitola 1

Pláč 2


Pláč, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Za noci pláče a pláče, po líci slzy jí kanou, ze všech jejích milovníků není nikdo, kdo by ji potěšil. Všichni její druhové se k ní zachovali věrolomně, stali se jejími nepřáteli. Pláč 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.