Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Babylónský král je dal v Rible v zemi chamátské popravit. Tak byl Juda přestěhován ze své země. Jeremjáš 52,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Jeremjáš 52


Pláč, Kapitola 1

Pláč 1

Komentáře k verši :

Babylónský král je dal v Rible v zemi chamátské popravit. Tak byl Juda přestěhován ze své země. Jeremjáš 52,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.