Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A ty, Panovníku Hospodine, mi teď říkáš: »Kup si za stříbro pole a povolej svědky!« Vždyť město bude vydáno do rukou Kaldejců." Jeremjáš 32,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Jeremjáš 32

Jeremjáš 33


Jeremjáš, Kapitola 33

Komentáře k verši :

A ty, Panovníku Hospodine, mi teď říkáš: »Kup si za stříbro pole a povolej svědky!« Vždyť město bude vydáno do rukou Kaldejců." Jeremjáš 32,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.