Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Minula žeň, skončilo léto, a spása nikde. Jeremjáš 8,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Jeremjáš 9


Jeremjáš, Kapitola 9

Jeremjáš 9

Komentáře k verši :

Minula žeň, skončilo léto, a spása nikde. Jeremjáš 8,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.