Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Výnos o Damašku: "Hle, Damašek přestane být městem, stane se hromadou sutin. Izajáš 17,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Izajáš 17


Izajáš, Kapitola 17

Izajáš 19


Izajáš, Kapitola 18


Izajáš, Kapitola 19

Komentáře k verši :

Výnos o Damašku: "Hle, Damašek přestane být městem, stane se hromadou sutin. Izajáš 17,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.