Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ty, která prodléváš v zahradách, kde druhové sledují hlas tvůj, ozvi se mi!" Píseň písní 8,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Izajáš 1


Izajáš, Kapitola 1

Izajáš 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ty, která prodléváš v zahradách, kde druhové sledují hlas tvůj, ozvi se mi!" Píseň písní 8,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.