Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Obrať se, obrať se, Šulamítko, obrať se, obrať se, chceme tě vidět." Co na Šulamítce uvidíte? Že tančí táborový tanec! Píseň písní 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 7


Píseň písní, Kapitola 7

Píseň písní 8


Píseň písní, Kapitola 8

Komentáře k verši :

"Obrať se, obrať se, Šulamítko, obrať se, obrať se, chceme tě vidět." Co na Šulamítce uvidíte? Že tančí táborový tanec! Píseň písní 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.