Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sestoupil jsem do zahrady ořechové podívat se na poupátka do údolí, podívat se, zda už pučí vinná réva, zda rozkvetly granátové stromy. Píseň písní 6,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 7


Píseň písní, Kapitola 7

Píseň písní 8


Píseň písní, Kapitola 8

Komentáře k verši :

Sestoupil jsem do zahrady ořechové podívat se na poupátka do údolí, podívat se, zda už pučí vinná réva, zda rozkvetly granátové stromy. Píseň písní 6,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.