Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kam odešel tvůj milý, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj milý? Budeme ho s tebou hledat. Píseň písní 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 6


Píseň písní, Kapitola 6


Píseň písní, Kapitola 7

Píseň písní 8


Píseň písní, Kapitola 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Kam odešel tvůj milý, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj milý? Budeme ho s tebou hledat. Píseň písní 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.