Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Do zahrady své jsem přišel, sestro má, nevěsto, sbíral jsem svou myrhu a svůj balzám, z plástve jsem jedl svůj med, pil víno své a mléko. Jezte, přátelé, a pijte, opájejte se laskáním. Píseň písní 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 5


Píseň písní, Kapitola 5

Píseň písní 6


Píseň písní, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Do zahrady své jsem přišel, sestro má, nevěsto, sbíral jsem svou myrhu a svůj balzám, z plástve jsem jedl svůj med, pil víno své a mléko. Jezte, přátelé, a pijte, opájejte se laskáním. Píseň písní 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.