Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. Píseň písní 4,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 5

Píseň písní 6


Píseň písní, Kapitola 6




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. Píseň písní 4,7





Počet veršů v Bibli je 31 167.