Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Než zavane den a stíny dají se v běh, vydám se k myrhové hoře, k pahorku kadidlovému. Píseň písní 4,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 5

Píseň písní 5


Píseň písní, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Než zavane den a stíny dají se v běh, vydám se k myrhové hoře, k pahorku kadidlovému. Píseň písní 4,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.