Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nosítka král si zhotovil, král Šalomoun, ze stromů libanónských. Píseň písní 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 4

Píseň písní 5


Píseň písní, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nosítka král si zhotovil, král Šalomoun, ze stromů libanónských. Píseň písní 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.