Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Našli mě strážci obcházející město: "Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?" Píseň písní 3,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 3


Píseň písní, Kapitola 3


Píseň písní, Kapitola 4

Píseň písní 5


Píseň písní, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Našli mě strážci obcházející město: "Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?" Píseň písní 3,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.