Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích. Píseň písní 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8
Píseň písní 3


Píseň písní, Kapitola 3

Píseň písní 4


Píseň písní, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích. Píseň písní 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.